Medlemsinformation. Hur man blir medlem.
Uppdaterad 2019-09-15
Dessvärre har vi nått taket för medlemsantalet. (300) Vi har infört ett kösystem. Kontakta sekreteraren. Sedan kommer du att placeras i kön, och bli informerad.
Vi kommer i fortsättningen att kommunisera med medlemmarna via E-mail. Utskick som kallelse till årsmöte, m.m. Så vi vill ha era E-mailadresser. Om du inte är säker på att vi har din E-mailadress, så kontakta sekreteraren och meddela den.