Medlemsinformation Hur man blir medlem
Uppdaterad 2017-02-06
Dessvärre har vi nått taket för medlemsantalet. (300) Vi har infört ett kösystem. Klicka på länken  “Medlemsansökan” nedan, och fyll i E-blanketten. Du kommer sedan att placeras i kön, och bli informerad.
Vi kommer i fortsättningen att kommunisera med medlemmarna via E-mail. Utskick som kallelse till årsmöte, m.m. Så vi vill ha era E-mailadresser. Det är bara att du klickar på länken nedan och fyller i formuläret.