Allmän information.
Uppdaterad 2018-04-18
Bästa medlem Efter år av förhandlingar med Statens Fastighetsverk (SFV) som kantats av löften och ovisshet angående vår framtid, fick vi vid senaste mötet det chockartade beskedet att vi inte får en kontraktsförlängning av Lovö-banorna. Detta besked kom som en total överraskning för styrelsen, då vi sista tiden bara diskuterat framtida planer med SFV. Vårt arrendeavtal löper ut den 31 oktober på Lovö då bygget av Förbifarten startar. Planen var att vi under byggtiden temporärt fick lämna Lovö för att sedan teckna ett nytt avtal med SFV. Som brukare av marken har föreningen ett miljöansvar, men med några månaders varsel är det ekonomiskt omöjligt för oss att uppfylla det. Utfallet kommer, om vi inte får SFV att ändra sig, bli en konkurs och ett slut för föreningen. Styrelsen jobbar stenhårt för att motverka detta men kommer behöva din hjälp. Därför kallar styrelsen nu till ett möte för att ge mer information, svara på frågor och diskutera framtid. Möte i klubbhuset på Lovö kl 10.00 söndagen den 4 juni. Styrelsen hoppas och tror att så många som möjligt dyker upp Välkommna!   Patrik Wetterqvist  Ordförande MSG
Ny kod till kättinglåset Holklöt! Den nya har skickat med E-mail till alla som betalat medlemsavgiften för 2018.